Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
  ID: 10593994

Gimnazjum nr 1 (Бродівська загальноосвітня школа І ступеня №1)

Izba Przemysłowo-Handlowa 
Izba Przemysłowo-Handlowa powstała w Brodach na mocy zarządzenia władz austriackich 25 września 1850 roku. Była to jedna z trzech izb, jakie istniały na terenie Galicji (pozostałe dwie znajdowały się we Lwowie i Krakowie). Pojawienie się takiej instytucji było związane z sytuacją graniczną Brodów (na granicy austriacko-rosyjskiej), które od 1779 do 1879 r. korzystały z prawa „miasta wolnego handlu” (prawo bezcłowego importu towarów). Terytorium izby handlowo-przemysłowej w chwili jej utworzenia obejmowało ...
Izba Przemysłowo-Handlowa powstała w Brodach na mocy zarządzenia władz austriackich 25 września 1850 roku. Była to jedna z trzech izb, jakie istniały na terenie Galicji (pozostałe dwie znajdowały się we Lwowie i Krakowie). Pojawienie się takiej instytucji było związane z sytuacją graniczną Brodów (na granicy austriacko-rosyjskiej), które od 1779 do 1879 r. korzystały z prawa „miasta wolnego handlu” (prawo bezcłowego importu towarów). Terytorium izby handlowo-przemysłowej w chwili jej utworzenia obejmowało cztery obwody (złoczowski, bereżański, tarnopolski i czortkowski) o powierzchni 299,3 mil kwadratowych i liczbie ludności wynoszącej 1 033 137 osób. Izba składała się wówczas z prezesa, wiceprzewodniczącego, 10 członków ze stanu kupieckiego i rzemieślniczego, 5 posłów, urzędnika i tragarza.
Działalność instytucji polegała na rozpatrywaniu i rozwiązywaniu problemów rozwoju handlu, spraw finansowych, przemysłu i rzemiosła w regionie. Izba miała komisje: przemysłową, handlową, budowlaną, gospodarczą, na fundusz emerytalny itp. Izba Przemysłowo-Handlowa w Brodiwie delegowała swoich przedstawicieli do różnych instytucji państwowych: rady doradczej ds. opodatkowania napojów alkoholowych, zarządu kolei państwowych, stałej komisji wartości handlowych w handlu zagranicznym itp. Przywódcami Brodiwskiej Izby Przemysłowo-Handlowej byli członkowie sejmu galicyjskiego i parlamentu austriackiego. Instytucja przyczyniła się do otwarcia oddziału banku kredytowego, udzielała pomocy finansowej szkołom zawodowym i przemysłowym istniejącym na podległym jej terenie. Na początku XX wieku kierownictwo izby skierowało swoje wysiłki na utworzenie w Brodach szkoły handlowej, który został otwarty w lipcu 1910 roku. Przed I wojną światową izba prowadziła rejestry przemysłowo-handlowe, wykaz znaków towarowych (marek) i patentów. Instytucja broniła interesów kupców i przemysłowców przed uciskiem polityki gospodarczej rządu austriackiego. Izba Przemysłowo-Handlowa przygranicznego miasta domagała się dla przedsiębiorców uproszczenia przekraczania granicy z Imperium Rosyjskim. Instytucja wydawała własny biuletyn „Raporty Izby Przemysłowo-Handlowej w Brodach” („Berichte der Handelskammer Brody”), który obejmował dane statystyczne, informacje o działalności Izby, a także skupiał uwagę na bieżących problemach utrudniających rozwój handlu, rzemiosła i przemysłu na obrzeżach Instytucja broniła interesów kupców i przemysłowców przed uciskiem polityki gospodarczej rządu austriackiego. Izba Przemysłowo-Handlowa przygranicznego miasta domagała się dla przedsiębiorców uproszczenia przekraczania granicy z Imperium Rosyjskim. Instytucja wydawała własny biuletyn „Raporty Izby Przemysłowo-Handlowej w Brodach” („Berichte der Handelskammer Brody”), który obejmował dane statystyczne, informacje o działalności Izby, a także skupiał uwagę na bieżących problemach utrudniających rozwój handlu, rzemiosła i przemysłu na obrzeżach Instytucja broniła interesów kupców i przemysłowców przed uciskiem polityki gospodarczej rządu austriackiego. Izba Przemysłowo-Handlowa przygranicznego miasta domagała się dla przedsiębiorców uproszczenia przekraczania granicy z Imperium Rosyjskim. Instytucja wydawała własny biuletyn „Raporty Izby Przemysłowo-Handlowej w Brodach” („Berichte der Handelskammer Brody”), który obejmował dane statystyczne, informacje o działalności Izby, a także skupiał uwagę na bieżących problemach utrudniających rozwój handlu, rzemiosła i przemysłu na obrzeżach
Przez długi czas izba mieściła się w wynajętym lokalu. I już pod koniec XIX wieku. dotkliwie pojawiła się kwestia budowy własnego budynku. Tym samym w 1899 roku wydzielono działkę we wschodniej części centrum Brodów i rozpoczęto prace budowlane. Nowo wybudowany budynek został oficjalnie otwarty w listopadzie 1901 roku. Imponujący dwupiętrowy budynek ozdobiono sztukaterią ze scenami z mitologii starożytnej Grecji, które symbolizowały rzemiosło i handel i stały się ozdobą miasta.
Według statystyk za 1910 r. na 30 członków Brodiwskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 6 było chrześcijanami, a 24 Żydami.
W 1914 r. w skład okręgu Brodzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej wchodziło 18 powiatów politycznych (brody, bereżany, bibrka, borsczów, czortków, husiatyń, kamianka strumyłowa, podhajce, przemyslany, radehów, rohatyn, skalat, tarnopol, terebowlia, zaleszczyki, Zbaraż, Zborów, Złoczów) o powierzchni około 300 metrów kwadratowych. mil i populacja 1.453.591 osób.
W czasie I wojny światowej placówka zaprzestała swojej działalności. Przez pewien czas w budynku mieściła się siedziba jednostki wojskowej, jednak w czasie działań wojennych obiekt uległ znacznemu zniszczeniu. Jednocześnie zniszczono dokumentację, rejestry i bibliotekę placówki. W latach dwudziestych XX wieku przeprowadzono prace konserwatorskie na uszkodzonych częściach budynku. Instytucja jednak, nie mając wystarczających zasobów i możliwości, nie była w stanie wznieść się na poprzedni poziom i przez pewien czas pełniła funkcję doradczą.
Po zamknięciu izby (1929 r.) w lokalu działała dwuletnia szkoła handlowa, przekształcona później w gimnazjum kupieckie. Wraz z dojściem władzy sowieckiej w 1939 r. w budynku otwarto siedmioletnią szkołę nr 2, w której prowadzono naukę w języku rosyjskim. W czasie okupacji niemieckiej mieściła się tu administracja powiatu brodiwskiego (komisariatu ziemskiego). Wraz z zakończeniem II wojny światowej budynek ponownie przeznaczono na cele oświatowe. Od 1945 do 1977 r istniało Gimnazjum nr 2 Brodivska z wykładowym językiem rosyjskim. Później w budynku mieściły się klasy podstawowe I Liceum Brodiwskiego. Decyzją Komitetu Wykonawczego Obwodowej Rady Delegatów Ludowych we Lwowie z dnia 24 czerwca 1986 r. nr 330 obiekt wpisano do rejestru zabytków architektury o znaczeniu lokalnym (zarządzenie nr 676-m.). Obecnie jest to siedziba Brodivskiej Szkoły Powszechnej I klasy nr 1 (ul. Kotsyubynskogo, 8). Podobnie jak dawniej, tak i dziś budynek dawnej Izby Przemysłowo-Handlowej służy rozwojowi miasta Brody.
Wasyl Striłczuk. Za:
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

  • Data: 1900-1910
    komentarze: 0
    Izba handlowa w Brodach.