MENU
Nowy zamek królewski nad Niemnem, miejsce pobytu króla Stanisława Augusta po abdykacji 1795-1796. Fot. Jan Bułhak.

Dodał: StaSta° - Data: 2019-02-11 13:34:39 - Odsłon: 154
Lata 1920-1925

Aparat: Canon CanoScan LiDE 120  


Nowy Zamek w Grodnie − nowy pałac królewski, wzniesiony w Grodnie w latach 1734-1751 za czasów panowania Augusta III, jako letnia rezydencja królów Polski i wielkich książąt litewskich, według projektu Carla Friedricha Pöppelmanna. Prace na zamku prowadził też Johann Friedrich Knöbel, Joachim Daniel Jauch i po roku 1789 roku Giuseppe de Sacco. Odbywały się tutaj sejmy generalne I Rzeczypospolitej.

W tym gmachu podczas ostatniego sejmu Rzeczypospolitej w 1793 roku został podpisany traktat rozbiorowy z Rosją i Prusami, a w roku 1795 król Stanisław August Poniatowski złożył podpis pod aktem abdykacji. Król mieszkał w nim do 1797 roku.

Polska w krajobrazie i zabytkach , Wydawnictwo Tadeusza Złotnickiego , Warszawa 1930

Poprzednie: Synagoga (nieistniejąca) Strona Główna Następne: Stary Zamek


maras - Administrator | 2019-02-11 13:42:47
Czy ustalono w jakiej formie będą tworzone ulice na Kresach? Мостовая улица (Zamkowa), czy też jest inna koncepcja?
StaSta | 2019-02-11 13:46:19
Co do ulic, to chyba nie ma jeszcze koncepcji. Poruszam się nieco po omacku.
Mmaciek - Administrator | 2019-02-11 14:17:01
Jak na razie możemy przyjąć, że pierwsza występuje nazwa polska, a w rubryce "nazwa dawna" wpisujemy wersje białoruską, litewska bądź ukraińską oraz (jeśli znamy) transkrypcje z cyrylicy.
Mmaciek - Administrator | 2019-02-11 19:01:19
Cofam to co powiedziałem. Po konsultacjach jestem zdania, że podstawowe nazewnictwo powinno bazować na aktualnych nazwach (czyli litewskich, białoruskich bądź ukraińskich), a nazwy polskie wpisywać w rubryce "nazwa dawna". W przypadku braku wiedzy nt. aktualnej nazwy, można posiłkować się nazwą polską.
Wolwro | 2019-02-25 18:38:57
Myślę, że nazwa "Kresy Wschodnie" zobowiązuje i należy w pierwszej kolejności stosować nazwy polskie z II RP, a potem ewentualnie obecne. W innym przypadku już lepiej utworzyć strony "Ukraina, "Białoruś", "Litwa"... i używać nazw aktualnych i robić zdjęcia np. nowym blokom itp.
Mmaciek - Administrator | 2019-02-26 09:57:13
Po ponad dwóch tygodniach działania serwisu dochodzę do podobnych wniosków, tj. nazwa polska + w nawiasie nazwa obcojęzyczna (lub w rubryce dawna). W przypadku braku polskiego odpowiednika polska transkrypcja z cyrylicy + w nawiasie oryginał cyrylicą.