MENU
Pomnik Żołnierzy Koalicji Antyhitlerowskiej w Głogowie.

Dodał: TW40° - Data: 2010-07-12 17:08:12 - Odsłon: 1538
Lata 1970-1976


Pomnik koalicji antyhitlerowskiej w Głogowie – najstarszy pomnik powojenny Głogowa. Usytuowany jest w Parku słowiańskim przy zbiegu ulic: Al. Wolności i J. Robotniczej. Pomnik ma powierzchnię 1384 m² i 12 m wysokości.

Pierwotny pomnik

Pomnik został wzniesiony w 1948 roku ku czci żołnierzy sowieckich. Upamiętniał poległych w czasie zdobywania miasta w lutym i marcu 1945 żołnierzy 3. Armii Gwardyjskiej, dowodzonej przez generała pułkownika Wasilija Nikołajewicza Gordowa, wchodzącej w skład 1 Frontu Ukraińskiego. Według R. Majewskiego, poległych było 116 oficerów, 20 podoficerów i 795 żołnierzy. Zostali oni pochowani w zbiorowych mogiłach w tymże parku. W latach 50. zwłoki ekshumowano i pochowano w Gorzowie Wielkopolskim, na centralnym cmentarzu wojskowym województwa zielonogórskiego, do którego wtedy należał Głogów.

Do budowy pomnika użyto kamienia, cegły i cementu. Przedstawiał on trzech żołnierzy radzieckich ze sztandarem. Zostali oni ustawieni na wysokim, czworobocznym cokole- mauzoleum, wraz z obeliskiem, zwieńczonym gwiazdą. Cały pomnik został usytuowany na dwupoziomowej płycie, do której prowadzą 3 stopnie szarego podejścia, wyrównującego pochyłość terenu. Rzeźby żołnierzy zostały wykonane oddzielnie. Po obu bokach cokołu, zostały ustawione dwa, lekkie działa polowe, oraz poniżej dwa kwietniki i dwie czasze zniczy. Front pomnika został skierowany w stronę, niewidocznej z parku Odry.

Czarna płyta znajdująca się na przedniej ścianie cokołu-mauzoleum, była opatrzona napisem w j. rosyjskim, przy likwidacji cmentarza w roku 1948:
„CЛABA ГЕРОЯM BOИHAM
CHWAŁA BOHATEROM,
ЗЙГВАРДЕЙСКОЙ APMИИ
ПАВШИМ СМЕРЬЮ ХРАБ-
РЫX B БОЯХ ПРИ ВЗЯТИИ
ГОРОДА И КРЕПОСТИ -
ГЛОГАУ В МАРТЕ 1945 r."
ŻOŁNIERZOM 3-CIEJ
GWARDYJNEJ ARMII
KTÓRZY PADLI ŚMIERCIĄ
WALECZNYCH W BOJACH
PRZY ZDOBYWANIU MIA-
STA I TWIERDZY GŁOGOWA
W MARCU 1945 r.

Przebudowa pomnika

Trzy tablice na pozostałych bokach cokołu, były puste, imitowały okienka mauzoleum. W kwietniu 1995 roku dokonano restauracji pomnika. Został poświęcony żołnierzom koalicji antyhitlerowskiej, z czym wiąże się zmiana nazwy, z Pomnika Zwycięstwa na "Pomnik Koalicji Antyhitlerowskiej".

Autor tego pomnika to mgr inż. Sławomir Krawczyk, wykonawcą została firma KAMIREX S. C. K. P. Czawiak, która znajduje się na ul. W. Polskiego w Nowej Soli, a fundatorem został Urząd Miejski w Głogowie. Usunięto armaty, postacie żołnierzy oraz symbolikę totalitarną, dotyczącą Armii Czerwonej. Bryła pomnika pozostała bez zmian. Został zbudowany z cegły pełnej, na zaprawie cementowo-wapiennej. Skute zostały stare tynki, nałożono nowe, i pomalowano na kolor żółto-brązowy. Zamontowano tablice z napisem. Wokół pomnika wyłożono płytki GRES, łącznie ze schodami.

Według R. Myśkowa z wydziału środowiska Urzędu Miejskiego w Głogowie (...)płytki na stopniach będą szare i w odcieniu brązowym. Aż za ponad 30 tys. zł zostaną wymienione kafelki na schodach pomnika. Tablice z napisem zostały wykonane z czarnego marmuru. Został zmieniony napis:
ŻOŁNIERZOM KOALICJI ANTYHITLEROWSKIEJ POLEGŁYM NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ.MIESZKAŃSY GŁOGOWA

Bibliografia [edytuj]
Serafin J., (2001), Pomniki Głogowa, Głogów.
Gazeta, (28.04.2006), Tygodnik Głogowski, Głogów.
Rafałowicz J., (X 1997), Karta Ewidencyjna miejsca pamięci narodowej nr 1, Urząd Miejski w Głogowie.
Za:

 • /foto/3867/3867658m.jpg
  1964
 • /foto/7051/7051502m.jpg
  1965 - 1970
 • /foto/7913/7913471m.jpg
  1968 - 1972
 • /foto/8957/8957341m.jpg
  1973
 • /foto/52/52956m.jpg
  1985 - 1990
 • /foto/88/88652m.jpg
  2006
 • /foto/5075/5075858m.jpg
  2014

TW40°

Strona Główna Następne: Panoramy i widoki Wilna