MENU
Widok na stronę peronową pierwszego budynku Dworca Miasto, w czasach, gdy Stary Zdrój był samodzielny. Nowy budynek dworca wybudowano w 1925 w innym miejscu, wtedy też manufaktura porcelany Tielscha zmieniła swą siedzibę.

Dodał: U.N.° - Data: 2005-11-10 16:47:44 - Odsłon: 11648
Rok 1907


UWAGA!! Z uwagi na rozległość obiektu stacji kolejowej Wałbrzych Miasto dodając zdjęcia należy dopisać je do poszczególnych podobiektów:

Stacja kolejowa w km 69,806 (PO Grabiszyn), 71,854 (W-w Główny), a historycznie w km 69,90 (od W-wia Świebodzkiego) i km 353,83 (od Berlina). Stacja znajduje się na wysokości 420 m npm, to jest 35 metrów wyżej niż stacja Wałbrzych Szczawienko znajdująca się w odległości niespełna 4 kilometrów. Zdecydowany podjazd pod górę następuje już bezpośrednio przed stacją, gdzie tory ułożone są na półce skalnej wykutej w północnych zboczach Stróżka, kilkanaście metrów ponad drogą kołową i zabudowaniami Starego Zdroju. Dla umieszczenia rozległego niegdyś układu torowego stacji konieczne było również wybranie części skał (przed 1920 r.). Przy tej okazji odsłonięto ciekawe strefy kontaktowe pomiędzy zlepieńcem kulmowym a skałami węglowymi cechsztynu. Wcześniej te miejsca eksponowano w publikacjach geologicznych, dziś te odsłonięcia są ukryte za zaroślami. Układ torowy stacji przed 1945 rokiem był bardzo rozległy - 16 torów przelotowych, lecz już tylko 10 przed peronami i dworcem. Uzasadnieniem dla funkcji manewrowej i rozrządowej dla stacji była duża ekspedycja towarowa z istniejących w pobliżu stacji dużych zakładów jak huta Karol (Carlshütte), fabryka porcelany Tielsch i kopalnia Chwalibóg (Seegen Gotes). Zarówno fabryka porcelany jak i kopalnia z brykietownią miały własne bocznice.

Do 1869 r. pociągi spółki BSFE po wyjeździe ze stacji Stary Zdrój kierowały się do stacji Wałbrzych Dolny i dalej do kopalni Gluckhilf (kop. Victoria). W 1869 spółka NME (znacjonalizowana, zbudowała Śląską Kolej Górską ze Zgorzelca do Wałbrzycha) doprowadziła linię kolejową ze stacji Wałbrzych Główny do Starego Zdroju. Obecna stacja Wałbrzych Miasto była stacją styczną dla dwóch spółek kolejowych - taki stan trwał do połowy lat 80. XIX w. Południowa część stacji należąca do NME była stacją towarową (Rangir-Bahnhof Altwasser), a północna część należała do BSFE i obsługiwała ruch pasażerski. Po zjednoczeniu pruskich kolei w latach 80. XIX w., pod szyldem KPEV, podział stacji został zniesiony. Stację zelektryfikowano w 1916 r., następnie znacznie rozbudowano o część postojową dla składów towarowych w północnej części stacji. Historycznie stacja miała wiele nazw co wynikało z przekształceń administracyjnych, ale również ze znaczenia stacji. W latach 1853-1919 stacja nazywała się Altwasser, w latach 1921-1945 Waldenburg Altwasser, po przyłączeniu Starego Zdroju do Wałbrzycha. Przez krótki czas (1922-1924) pojawiła się nazwa Waldenburg Hauptbahnhof, w związku z planem utworzenia tutaj centralnej stacji Wałbrzycha (wymaga to potwierdzenia w rozkładach - moose). W 1945 r. nadano stację nazwę Wałbrzych Starzyny, w 1947 r. zmieniono ją na Wałbrzych Stary Zdrój, potem od 1949 do 1950 Wałbrzych Miasto Stary Zdrój i od 1951 Wałbrzych Miasto - jako dla stacji najlepiej skomunikowanej z centrum Wałbrzycha (tramwaj, potem trolejbus i autobus), choć oddalonej o 4 km. Wałbrzych Miasto jest obecnie główną stacją pasażerską Wałbrzycha. Zatrzymują się tutaj wszystkie pociągi regionalne i dalekobieżne - w celu ich obsługi znajduje się tu zmodernizowany, dwukrawędziowy peron wyspowy, położony pomiędzy torami głównymi zasadniczymi. Oprócz peronu zmodernizowany został również budynek dworca, w którym znajduje się kasa biletowa. Poza torami głównymi zasadniczymi stacja posiada 2 tory dodatkowe, natomiast od szeregu lat nie istnieje tor główny dodatkowy nr 3. Na stacji rozebrano również wszelkie tory boczne, w tym bocznice i tor wyciągowy od strony Szczawienka - pozostała jedynie bocznica składu węgla "Tepal" (d. kopalnia Chwalibóg), odgałęziająca się w południowej głowicy rozjazdowej. Od szeregu lat ruch pociągów na stacji prowadzony był przez nastawnie WM i WM1. Nastawnia dysponująca WM obsługuje również rogatki na przejeździe na ul. Żeromskiego. W 2018 roku dokonano wymiany urządzeń na nowe - przekaźnikowe. Wykonano także wymianę nawierzchni nieczynnych dotychczas torów nr 5 i 7 oraz przebudowano sieć trakcyjną. Wówczas z eksploatacji wyłączono nastawnię WM1.

(moose - różne źródła)

 • /foto/59/59881m.jpg
  1853
 • /foto/228/228563m.jpg
  1897
 • /foto/8002/8002821m.jpg
  1898 - 1901
 • /foto/103/103078m.jpg
  1898 - 1904
 • /foto/8001/8001072m.jpg
  1899
 • /foto/177/177442m.jpg
  1900
 • /foto/5506/5506995m.jpg
  1900
 • /foto/10706/10706023m.jpg
  1900
 • /foto/5506/5506985m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/8795/8795791m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/340/340665m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/5507/5507001m.jpg
  1904
 • /foto/7646/7646337m.jpg
  1905 - 1907
 • /foto/10497/10497455m.jpg
  1906 - 1913
 • /foto/4014/4014026m.jpg
  1908
 • /foto/4689/4689232m.jpg
  1908 - 1910
 • /foto/353/353094m.jpg
  1911
 • /foto/6515/6515214m.jpg
  1920 - 1935
 • /foto/3216/3216769m.jpg
  1930
 • /foto/202/202119m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/202/202400m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/255/255034m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/7339/7339423m.jpg
  1939 - 1944
 • /foto/7339/7339452m.jpg
  1939 - 1944
 • /foto/6972/6972867m.jpg
  1949 - 1952
 • /foto/9282/9282244m.jpg
  1959
 • /foto/7975/7975989m.jpg
  1970 - 1972
 • /foto/7976/7976008m.jpg
  1970 - 1972
 • /foto/7976/7976009m.jpg
  1970 - 1972
 • /foto/119/119604m.jpg
  2006
 • /foto/9636/9636517m.jpg
  2007
 • /foto/9636/9636524m.jpg
  2007
 • /foto/202/202558m.jpg
  2008
 • /foto/307/307981m.jpg
  2009
 • /foto/375/375415m.jpg
  2011
 • /foto/375/375416m.jpg
  2011
 • /foto/3822/3822885m.jpg
  2013
 • /foto/3895/3895071m.jpg
  2013
 • /foto/5894/5894114m.jpg
  2015
 • /foto/5994/5994169m.jpg
  2016
 • /foto/6094/6094749m.jpg
  2016
 • /foto/9160/9160189m.jpg
  2020
 • /foto/9627/9627317m.jpg
  2021
 • /foto/9627/9627318m.jpg
  2021
 • /foto/9627/9627319m.jpg
  2021
 • /foto/9686/9686305m.jpg
  2022
 • /foto/10906/10906840m.jpg
  2024

Der Schönhuter Tunnel. Vom Sorgenkind der K.P.E.V. bis zum größten Einschnitt der Deutschen... Klaus Christian Kasper, , Verlag Klaus Christian Kasper , Bonn 2003

Strona Główna Następne: Panoramy i widoki Wilna