MENU
Żółkiew, Budynek dawnego Towarzystwa Sportowego "Sokół" tzw. Sokolnia

Dodał: sawa° - Data: 2020-07-19 16:48:02 - Odsłon: 2757
Lata 1909-1914


 • /foto/9531/9531343m.jpg
  1917
 • /foto/8819/8819708m.jpg
  1918 - 1939
 • /foto/8400/8400403m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/8400/8400404m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/8819/8819168m.jpg
  1930

Cyfrowa Biblioteka Narodowa / www.polona.pl CBN Polona

Poprzednie: Stacja kolejowa Zaleszczyki Strona Główna Następne: Gmach towarzystwa Sokół


sawa | 2020-07-21 21:15:12 | edytowany: 2020-07-21 21:42:52
Budynek dawnego Towarzystwa Sportowego "Sokół" został zbudowany pod koniec XIX - na poczatku XX wieku w stylu neoklasycystycznym. W okresie powojennym i do roku 1992 wykorzystywany był jako klub garnizonowy armii radzieckiej. Od 1996 r. jest własnością rady rejonowej. w budynku znajdują się widownia / aula obliczona na 300 miejsc oraz inne pomieszczenia o łącznej powierzchni 1000 m2.
Parsley | 2020-07-21 21:46:44
Jaką nazwę sugerujesz? Może, jako że ustalenie obecnego statusu jest trudne (wykorzystywany do różnych celów miejskich), taki zapis: Budynek Towarzystwa Sportowego Sokół (dawny) Nazwa angielska oczywiście do usunięcia!
sawa | 2020-07-21 21:48:56 | edytowany: 2020-07-21 21:51:09
Już wyprostowałam.... proszę usunąć mój obiekt , nie wiedziałam, że już był, ale na innej ulicy :)
sawa | 2020-07-21 21:57:02 | edytowany: 2020-07-21 22:05:30
Trzeba też uporządkować Rynek, czyli Plac Wiczewy (Wiecowy), albo Rynek, albo plac Wiczewy (Wiecowy), chyba, że to są dwa różne obiekty.
Parsley | 2020-07-21 22:03:50
Usunąłem. Sugerowałbym dodanie do nazwy obiektu "(dawny)", zgodnie z
sawa | 2020-07-21 22:12:19 | edytowany: 2020-07-21 22:18:16
Dopisek musi umieścić autor, lub administrator. Jeszcze tylko ten Rynek / pl. Wiczewy (nie pl. Wiczewa), bo nie wiem gdzie mam wklejać zdjęcia :)))
Parsley | 2020-07-21 23:34:42
Zmieniłem nazwę placu (rynku) według zasad opisanych tu: . Endonim Площа Вічева pochodzi prawdopodobnie od Віче (Izba), co mogłoby oznaczać plac Izbowy (Komorowy?), ale to domysły. Nazwa nie pochodzi od nazwiska. Nie ma więc polskiego egzonimu, a tłumaczenie jest wątpliwe. W tym przypadku schemat jest następujący: Dawna nazwa polska – endonim (zlatynizowany endonim) czyli Rynek - площа Вічева (płoszcza Wiczewa).
sawa | 2020-07-22 08:36:08
Ja bym się sugerowała też tym opisem Rynku w Żółkwi ..... Площа to rzeczownik, a Вічева to przymiotnik, a że po rosyjsku i ukraińsku plac to rodzaj żeński, więc przymiotnik też taki będzie. W Polsce plac jest rodzaju męskiego i przymiotnik do niego byłby wiczewy, czyli wiecowy, a tak jest wiczewa (wiecowa). Nie wiem kiedy zmieniono nazwę rynku na plac, ale wcześniej był normalnym rynkiem, który powstawał wraz z zamkiem. Na polskich mapach rynek jest Rynkiem. A tak nawiasem pisząc, to warto przeczytać książkę pt. "Zamek w Żółkwi" aut. Marjan Osiński nakładem Lwów Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami Sztuki i Kultury we Lwowie 1933 rok. Na szczęście można znaleźć ją w internecie. Poniżej przytoczyłam jej maleńki fragment:
sawa | 2020-07-22 08:36:56
" (...)  Zamek stanął na przełomie XVI-go a w każdym razie w pierwszych latach XVlI-go wieku, gdyż już w roku 1606 Żółkiewski zakładał w tyle zamku zwierzyniec, stąd w r 1610 wyprawiał się na Moskwę, tu 1611 r. wrócił pełen sławy i pisał swój Początek i progress wojny moskiewskiej. Wślad za krzepnięciem murów zamku utrwalały się granice miasta, zakreślone ręką hetmana, która wyznaczała mu duży obszar (ryc. 3), otoczony murem w formie nierównego pięcioboku, dostosowanego prawdopodobnie do istniejących już domostw i drewnianych dwóch kościołków i cerkwi. Ośrodek tuż przy zamku zajął duży rynek, po lewej zaś jego stronie oznaczono miejsce dla nowego murowanego kościoła parafjalnego, którego fundację ustanowił hetman przed wyprawą cecorską (12 sierpnia 1620 r.), wniósł ją zaś później do lwowskich akt grodzkich syn jego Jan a potwierdziła ponownie 1631 r. siostra tegoż Zofja Daniłowiczowa. Hetman testamentem zobowiązał żonę, aby twierdzę w stanie obronnym utrzymywała i dokończyła ciągnąć mury, około których pracowano ciągle i to głównie rękami jeńców tatarskich. Mury nie opasywały jeszcze miasta całkowicie, co widać z nakazu Reginy Żółkiewskiej, wydanego w r pod nieobecność męża, aby Żydów więcej do Żółkwi nie przybywało, a któryby chciał tu mieszkać, obowiązany złożyć 50 grzywien na mury miejskie.Za życia hetmana wiele jeszcze nie dostawało do późniejszego wzrostu miasta, ale było już ognisko obrony na północ od Lwowa, stał zamek a w nim miejsce schronienia dla okolicznej ludności w czasie najazdu. Szczodrość dziedzica i ukochanie przez niego miasta sprawiły, że gród ten szybko się rozwijał. (...) "
Parsley | 2020-07-22 10:09:37
Jeżeli w literaturze (internecie) można spotkać nazwę "plac Wiecowy" w odniesieniu do Rynku w Żółkwi, to należy ją uznać za polski egzonim. W takim układzie zapis powinien być taki: Rynek (plac Wiecowy) - площа Вічева (płoszcza Wiczewa) tj. schemat: dawna nazwa polska (polski egzonim) – endonim (zlatynizowany endonim :) BTW, sami ukraińcy stosują też nazwę "площа Ринок"
sawa | 2020-07-22 12:13:24
No i teraz jest dobrze, bo nazwa placu nie pochodzi od żadnego товаришa Вічева :), tylko od wiecu mam nadzieję (Wiec - masowe zgromadzenie ludności w celu przedyskutowania aktualnych wydarzeń politycznych) .
Parsley | 2020-07-22 12:16:48
:-)